CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

  CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

  Đăng ngày bởi Nghiêm Xuân Đạt

  Trụ sở của tập đoàn BH (Beistegui Hermanos S.A.) đặt tại Vitoria-Gasteiz, Tây Ban Nha, là tập đoàn chuyên về thiết bị mát-xa và thể dục thể hình chuyên dụng và gia dụng có quy mô lớn nhất và duy nhất ở châu âu. ...
  BH Group sincerely invites you to attend China Sport Show, 2013, in Beijing.

  BH Group sincerely invites you to attend China Sport Show, 2013, in Beijing.

  Đăng ngày bởi Nghiêm Xuân Đạt

  London 2012 Olympic champion, Nicola Spirig, sponsored by BH

  London 2012 Olympic champion, Nicola Spirig, sponsored by BH

  Đăng ngày bởi Nghiêm Xuân Đạt

  Nicola Spirig: ‘Treadmill running is always part of my training’ The Olympic Champion and triathlete of BH Team, talks in this interview about her workout on BH fitness machines and the importance of this type of equipment for a triathlete. In...
  Summer is bringing some terrific changes at BH Fitness!

  Summer is bringing some terrific changes at BH Fitness!

  Đăng ngày bởi Nghiêm Xuân Đạt

  Hopefully over the past few months you have noticed some positive changes and improvements at BH Fitness. I'd like to take a moment to share some of the improvements that we are making to help us be an even better partner to our valued dealers! First and foremost: Systems & Programs. We've installed a new ERP system...

Top